3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu Dijital Kültür başlığı ile 24-25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde sempozyum, sergi ve çalıştaylar ile hibrit olarak gerçekleşecektir. Özgün kuramsal veya uygulamalı çalışmalar yapan araştırmacılar ve görsel alanlarda dijital teknolojilerle yaratıcı üretimler yapan uygulamacılar güncel çalışmalarını paylaşmak üzere sempozyuma davetlidir.
Bildiri Özeti, Eser ve Çalıştay Önerisi gönderim için son tarih: 5 Mayıs 2023

 

Detaylı Bilgi

2. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu 
"Dijital Kültür" 

İstinye Üniversitesi tarafından ilki 2021 yılında Pandemi Sarmalında Medya başlığıyla düzenlenen Medya ve Toplum Sempozyumunun ikincisi İletişim Fakültesi organizasyonu ile 2022 yılında Dijitalleşme ve Görsel Çalışmalar başlığıyla gerçekleştirildi. 3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2023 yılında Dijital Kültür başlığı altında devam ediyor. Bu konu çerçevesinde uygulamalı ve kuramsal çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılar, her türlü medyada dijital teknolojilerle üretimler yapan uygulamacılar çalışmalarını sunmak üzere sempozyuma davetlidir. Bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan sempozyum 24-25-26 Mayıs 2023 tarihinde hibrit olarak geçekleştirilecek olup, sunumlar çevrimiçi veya yüz yüze yapılabilecektir. 

Pandemi koşullarının hız kazandırdığı kitle iletişim araçlarındaki devrimsel dönüşümler, yaşamımıza dahil olan metaevren (metaverse), web 3.0, blok zinciri (blockchain) teknolojisi ve benzeri olguların gündelik ve dijital yaşamlarımız üzerindeki etkilerini artırmakta, yaşam tarzı ve alışkanlıklarımızı değiştirmektedir. Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarda etkilerini gördüğümüz teknolojik gelişmeler ve dijital uygulama örnekleri artık çok daha sık karşımıza çıkmakta, yeni bir kitlesel iletişim biçimi ve dijital kültür oluşturmaktadır. Bu kapsamda 3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu dijital medya alanında araştırmanın geliştirilmesi için uluslararası bir platform oluşturmak, dijital temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek, dijital alanda kullanılan araştırma metodolojilerini araştırmak, dijital alanlar ve medya araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak, çeşitli yaklaşımların, yöntemlerin, temaların ve dijital fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik ortam sağlamak, dijital medyayla bağlantılı olarak sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki araştırmaları görünür kılmak, geleneksel ve dijital medyada görsel okur-yazarlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Dijital Kültür başlığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Medya çalışmaları kapsamında kuram ve uygulamayı birlikte ele alan disiplinler arası bir tartışma platformu oluşturma hedefiyle  3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu alanında uzman davetli katılımcıların yanı sıra geniş̧ bir kapsam dahilinde çeşitli alanlardan bildiri başvurularına açıktır. Dijital Kültür başlıklı sempozyum, sanat, tasarım, estetik, sosyoloji, felsefe, etnografi, antropoloji, kültür ve medya çalışmaları, belgesel film, fotoğrafçılık, bilgi teknolojisi, eğitim, iletişim çalışmaları, kültür ve iletişim ile ilgili diğer sosyal bilimler alanlarında araştırmaları kapsamakta olup her tür medyada üretilen dijital metinlere ilişkin araştırmalara yer vermeyi amaçlar.  

Akademik araştırmacıların yanı sıra sanatçı, mimar, tasarımcı, dijital oyun tasarımcısı, sinema ve medya profesyonelleri gibi dijital teknolojilerin yaratıcı süreçlerdeki uygulamalarına dair araştırma ve çalışma yapan uzmanlar, güncel çalışmalarını, üretim süreçlerini, vaka incelemelerini, sahadaki araştırma ve deneyimlerini paylaşmaya davetlidir. Sempozyum akademik sunum formatı dışında içeriğin en etkili şekilde paylaşımını sağlayacak diğer yaratıcı sunum formatlarına açıktır. Katılım çağrısına gönderilen bildiri özetleri gizli(kör) hakemlik değerlendirmesi sonucunda sempozyuma kabul edilecektir. Sempozyum kapsamında dijital alandaki çalışmalar ve kuramsal araştırmalar aşağıdaki konularla ilişkili olarak ele alınabilir: 

•    Dijital Kültür ve Mimarlık
•    Dijital Kültür ve Mekan
•    Dijital Oyun Kültürü
•    Dijital Dünyada Kültürel Miras
•    Dijital Hapishane "Dijital Panoptikon"
•    Dijitalleşme ve Bellek
•    Dijitalleşme ve Mekanın Dönüşümü
•    Dijital Kimlik
•    Yeni Bellek Mekanları (Yeni Bellek Teknolojileri)
•    Medya Arkeolojisi
•    Dijitalleşme ve Sanal Topluluklar (Cemaatler)
•    Dijital Kültür ve Sosyal Medya
•    Dijital Deneyim
•    Dijital Kültür ve Toplum
•    Dijital Medya Okuryazarlığı
•    Dijital Milliyetçilik
•    Kamu Diplomasisinin Dijital Dönüşümü
•    Dijital Kültür ve Kadın
•    Dijital Sanat(lar)
•    Dijital Görsellik/Fotoğraf Algoritması
•    Genealogies of the virtual 
•    Dijital İletişim Teknolojileri ve Hacktivizm
•    Enformasyon Savaşı
•    Dijital Kültürel Üretimin Ekonomi Politiği
•    Dijital Üretimin Fikri Mülkiyet Hakları
•    Kitleşizleşme
•    Dijital Ekonomi
•    Dijital İçerme / Kapsama
•    Dijital Eşitsizlikler

Tam Metin Yayın Olanakları:

• ISBN’li Tam Metin Bildiri E-Kitap Yayını.

• Holistance Academy Yayınevi’nden Editörlü Tematik Kitap Bölümü yayını. (Uluslararası Yayınevi)

• Hakem ve Editör sürecini tamamlayan Tam Metinler aşağıdaki iki dergide makale olarak yayınlanabilecektir. (Dergi yayın bedeli ödenerek)

JOURNAL OF ARTS 
https://journals.gen.tr/index.php/arts 

JOURNAL OF AWARENESS 
https://journals.gen.tr/index.php/joa

JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES
https://journals.gen.tr/index.php/jos

Özet Yazım Kuralları:
• Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olmalıdır.
• Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı-soyadı hariç̧ olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
• Bildiri özetinde amaç̧, yöntem, bulgular, tartışma ile en az 5 adet anahtar kelime yer almalıdır. 

Önemli Tarihler: 
Özet gönderimi için son tarih: 5 Mayıs 2023
Kabul edilen özetlerin ilanı: 6 Mayıs 2023
Kayıt için son tarih: 10 Mayıs 2023
Programın ilanı: 15 Mayıs 2023
Sempozyum tarihi: 24-25-26 Mayıs 2023
Özet kitapçığının web sitesinde yayınlanması: 20 Mayıs 2023 
Tam metin gönderimi: 22 Ağustos 2023
Elektronik bildiri kitabının yayınlanması: 10 Ekim 2023 

Kayıt Ücretleri:
T.C. Vatandaşları için Kayıt Ücreti 400 TL
T.C. Vatandaşları için İkinci Bildiri Kayıt Ücreti: 0 TL
Yabancılar için Kayıt Ücreti 30 Euro 
Yabancılar için İkinci Bildiri Kayıt Ücreti: 0 Euro  
Lisansüstü Öğrenciler için Kayıt Ücreti : 0 TL
Depremden Etkilenen İllerden (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elâzığ) Katılımcılar için Kayıt Ücreti: 0 TL
Sempozyum Kurullarında Görevli Katılımcılar için Kayıt Ücreti: 0 TL
İstinye Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli için Kayıt Ücreti: 0 TL

 

Özet Gönderimi

Eser Gönderimi

Çalıştay Önerisi