Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

Sergi Teması


SERGİ TEMASI

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi 24 Mayıs - 24 Ekim 2023 tarihlerinde 3. Medya ve Toplum Sempozyumu kapsamında “Kitlesizleşme” Çevrimiçi Görsel Sanatlar Sergisi düzenleyecektir. Sergi, sanatçı ve tasarımcıların genel başvurusuna açık olup ayrıca ulusal ve uluslararası davetli sanatçıların eserlerine de yer verecektir. Sergi teknikten bağımsız olarak dijital olarak sergilenebilecek sanat çalışmalarına açıktır.
Dijitalleşme, çağımızda her alanda olduğu gibi iletişim biçimlerini de değiştirmektedir. Değişen iletişim biçimleri beraberinde günlük yaşam ve alışkanlıklar da değişmekte, kitlesel yapı dönüşüme uğramaktadır. Medya alanında kitlesizleşme, dijital ve teknolojik gelişmelerle birleşerek medyayı ve dijital alanı yaratıcı ve dışavurumcu bir araç olarak kullanmaya başlayan bireylerin ve yerel küçük grupların toplum içindeki önemini artırmıştır.  Bu bağlamda yeni kültürel biçimler ve yapılar, bu yapıların toplumsal alanda kullanımı, dijital evren ve kimlikler, dijital etkileşim yöntemleri, blokzincirin parçası olan dijital sanat üretim biçimleri ve benzeri konuları da kapsayan “Kitlesizleşme” kavramı, sergimize tema olarak seçilmiştir. 

Eser Gönderimi