Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

Tema ve Ana Konular


TEMA VE ANA KONULAR

3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2023 yılında Dijital Kültür başlığı altında devam ediyor. Bu konu çerçevesinde uygulamalı ve kuramsal çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılar, her türlü medyada dijital teknolojilerle üretimler yapan uygulamacılar çalışmalarını sunmak üzere sempozyuma davetlidir. Bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan sempozyum 24-25-26 Mayıs 2023 tarihinde hibrit olarak geçekleştirilecek olup, sunumlar çevrimiçi veya yüz yüze yapılabilecektir. 

Pandemi koşullarının hız kazandırdığı kitle iletişim araçlarındaki devrimsel dönüşümler, yaşamımıza dahil olan metaevren (metaverse), web 3.0, blok zinciri (blockchain) teknolojisi ve benzeri olguların gündelik ve dijital yaşamlarımız üzerindeki etkilerini artırmakta, yaşam tarzı ve alışkanlıklarımızı değiştirmektedir. Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarda etkilerini gördüğümüz teknolojik gelişmeler ve dijital uygulama örnekleri artık çok daha sık karşımıza çıkmakta, yeni bir kitlesel iletişim biçimi ve dijital kültür oluşturmaktadır. Bu kapsamda 3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu dijital medya alanında araştırmanın geliştirilmesi için uluslararası bir platform oluşturmak, dijital temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek, dijital alanda kullanılan araştırma metodolojilerini araştırmak, dijital alanlar ve medya araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak, çeşitli yaklaşımların, yöntemlerin, temaların ve dijital fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik ortam sağlamak, dijital medyayla bağlantılı olarak sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki araştırmaları görünür kılmak, geleneksel ve dijital medyada görsel okur-yazarlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Dijital Kültür başlığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Medya çalışmaları kapsamında kuram ve uygulamayı birlikte ele alan disiplinler arası bir tartışma platformu oluşturma hedefiyle  3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu alanında uzman davetli katılımcıların yanı sıra geniş̧ bir kapsam dahilinde çeşitli alanlardan bildiri başvurularına açıktır. Dijital Kültür başlıklı sempozyum, sanat, tasarım, estetik, sosyoloji, felsefe, etnografi, antropoloji, kültür ve medya çalışmaları, belgesel film, fotoğrafçılık, bilgi teknolojisi, eğitim, iletişim çalışmaları, kültür ve iletişim ile ilgili diğer sosyal bilimler alanlarında araştırmaları kapsamakta olup her tür medyada üretilen dijital metinlere ilişkin araştırmalara yer vermeyi amaçlar.  

Akademik araştırmacıların yanı sıra sanatçı, mimar, tasarımcı, dijital oyun tasarımcısı, sinema ve medya profesyonelleri gibi dijital teknolojilerin yaratıcı süreçlerdeki uygulamalarına dair araştırma ve çalışma yapan uzmanlar, güncel çalışmalarını, üretim süreçlerini, vaka incelemelerini, sahadaki araştırma ve deneyimlerini paylaşmaya davetlidir. Sempozyum akademik sunum formatı dışında içeriğin en etkili şekilde paylaşımını sağlayacak diğer yaratıcı sunum formatlarına açıktır. Katılım çağrısına gönderilen bildiri özetleri gizli(kör) hakemlik değerlendirmesi sonucunda sempozyuma kabul edilecektir. Sempozyum kapsamında dijital alandaki çalışmalar ve kuramsal araştırmalar aşağıdaki konularla ilişkili olarak ele alınabilir: 

•    Dijital Kültür ve Mimarlık
•    Dijital Kültür ve Mekan
•    Dijital Oyun Kültürü
•    Dijital Dünyada Kültürel Miras
•    Dijital Hapishane "Dijital Panoptikon"
•    Dijitalleşme ve Bellek
•    Dijitalleşme ve Mekanın Dönüşümü
•    Dijital Kimlik
•    Yeni Bellek Mekanları (Yeni Bellek Teknolojileri)
•    Medya Arkeolojisi
•    Dijitalleşme ve Sanal Topluluklar (Cemaatler)
•    Dijital Kültür ve Sosyal Medya
•    Dijital Deneyim
•    Dijital Kültür ve Toplum
•    Dijital Medya Okuryazarlığı
•    Dijital Milliyetçilik
•    Kamu Diplomasisinin Dijital Dönüşümü
•    Dijital Kültür ve Kadın
•    Dijital Sanat(lar)
•    Dijital Görsellik/Fotoğraf Algoritması
•    Genealogies of the virtual 
•    Dijital İletişim Teknolojileri ve Hacktivizm
•    Enformasyon Savaşı
•    Dijital Kültürel Üretimin Ekonomi Politiği
•    Dijital Üretimin Fikri Mülkiyet Hakları
•    Kitleşizleşme
•    Dijital Ekonomi
•    Dijital İçerme / Kapsama
•    Dijital Eşitsizlikler