Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

Çalıştay Öneri Çerçevesi


ÇALIŞTAY ÖNERİ ÇERÇEVESİ

8-9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek olan 4. Medya ve Toplum Sempozyumu kapsamında, tam metinli bildirilerin yanı sıra iletişim, kültürel çalışmalar, dijital üretim, sanat ve tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlar tarafından düzenlenen ve yürütülen çalıştaylara yer vermek istiyor ve çalıştay önerilerinizi paylaşmak üzere sizleri davet ediyoruz. Bu çalıştaylar bir araştırma sürecinde kurgulanan bir uygulama, yeni bir yaklaşımın tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinler arası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir. Çalıştayların süresi dört saat ile sınırlı tutulmalıdır. Çalıştayların çıktıları konferansın son günü düzenlenecek özel bir oturumda sunulacaktır.

Çalıştay Başvurusu