Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

İLETİŞİM

 

İLETİŞİM

Sempozyum Koordinatörleri:
Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş
hatice.pektas@istinye.edu.tr
Doç. Dr. Aybike Serttaş
aybike.serttas@istinye.edu.tr

Sergi Koordinatörü: 
Prof. Dr. Hasip Pektaş
hasip.pektas@istinye.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sadi Kerim Dündar
kerim.dundar@istinye.edu.tr

Web Sitesi ve İletişim Sorumluları:
Arş. Gör. Muhammed Emir Fidan
emir.fidan@istinye.edu.tr
Arş. Gör. Çise Ayhan Helvacıoğlu
cise.helvacioglu@istinye.edu.tr