Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

Özet Yazım Kuralları


ÖZET YAZIM KURALLARI
• Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olmalıdır.
• Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
• Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile en az 5 adet anahtar kelime yer almalıdır.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI
• Sözlü sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır.
• Sözlü sunumlar, bildirinin yazıldığı dilde yapılmalıdır.
• Sözlü bildiri sunum süresi 15 dakikadır. 

 

Özet Gönderimi