Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

Sempozyum Tema ve Ana Başlıkları


SEMPOZYUM TEMA VE ANA BAŞLIKLARI
4. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2024 yılında Geleceğin Medyası teması altında devam edecek. Bu konu kapsamında uygulamalı ve kuramsal çalışmalar yürüten araştırmacılar ile her türlü medyada dijital teknolojilerle üretim yapan uygulamacılar, çalışmalarını sunmak üzere sempozyuma davetlidir. Bu sene dördüncüsünü gerçekleştirilecek olan sempozyum, 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleştirilecek ve sunumlar çevrim içi veya yüz yüze yapılabilecektir.
‘Geleceğin Medyası' kavramı, çağdaş teknolojik ve toplumsal ortamdaki iletişim formlarının dönüştürücü yörüngesine ilişkin ileriye dönük bir bilimsel çabanın yansımasıdır. 4. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, gelişmekte olan teknolojilerin, kültürel dinamiklerin, etik kaygıların ve medya ile demokrasi arasındaki karmaşık ilişkinin kesiştiği noktada faaliyet gösteren tüm çalışmalara açıktır.
Gelişen teknolojiler alanında yapay zekanın, sanal gerçekliğin ve artırılmış gerçekliğin araştırılması, bu yeniliklerin medyanın gelecekteki manzarasını nasıl şekillendirdiğini anlamak için merkezdedir. Bu ilerlemeler, teknik açıdan değil aynı zamanda içerik oluşturma, yayma ve izleyici katılımı bağlamında da değerlendirilmelidir. Kültürel dinamikler, bütünleyici bir unsur olarak, medya ve kültürün simbiyotik evrimini inceler. Bu, küresel ve yerel kültürel akımlar arasındaki etkileşimleri ve bunların medya içeriğindeki tezahürlerini ayırt etmeyi içerir. Gelişen kültürel anlatıların ve bunların medyada temsilinin incelenmesi, sempozyumun kapsayıcı teması içinde kritik bir bağlantı noktası oluşturmaktadır.
'Geleceğin Medyası' söyleminde etik kaygılar da bir zorunluluk olarak ön plana çıkmaktadır. Bu konudaki araştırmalar, gelişen teknolojilerin medya uygulamalarına bilinçli bir şekilde entegre edilmesini sağlayacak etik çerçeveler oluşturmayı amaçlamaktadır. Benzer şekilde medya okuryazarlığı ve eğitimi de 'Geleceğin Medyası'nı tasavvur etmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Teknolojik gelişmeler geleneksel eğitim paradigmalarını geride bıraktıkça, medya okuryazarlığını anlamak ve geliştirmek gereklilik haline gelmiştir. Akademisyenler, bireyleri gelecekteki medya ortamının karmaşıklıklarında gezinmek için gerekli araçlarla donatmak amacıyla eleştirel düşünceyi, dijital okuryazarlığı ve medya eğitimini geliştirmeye yönelik stratejileri araştırmalıdır.
Son olarak, kavramın kapsamını medya ve demokrasi arasındaki karmaşık ilişkiye kadar genişletmek mümkündür. Dijital platformların ve sosyal medyanın her yerde olduğu bir çağda, bu ortamların demokratik süreçler üzerindeki etkileri dile getirilmelidir. Bilginin yayılması, yurttaş gazeteciliği ve medyanın kamuoyunu şekillendirmedeki rolü, bu bilimsel araştırmaların ayrılmaz bileşenleridir. Özetle, 'Geleceğin Medyası' kavramı ve 4. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, bütünsel ve disiplinlerarası bir yaklaşımı temsil etmekte ve medyanın gelişen doğasına yönelik bilimsel araştırmaları teşvik etmektedir.
Medya çalışmaları kapsamında, kuram ve uygulamayı bir arada ele alan disiplinlerarası bir tartışma platformu oluşturma hedefiyle düzenlenen 4. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, alanında uzman davetli katılımcıların yanı sıra geniş bir kapsamda çeşitli alanlardan bildiri başvurularına açıktır. Geleceğin Medyası başlığı altındaki sempozyum, sanat, tasarım, estetik, sosyoloji, felsefe, etnografi, antropoloji, kültür ve medya çalışmaları, belgesel film, fotoğrafçılık, bilgi teknolojisi, eğitim, iletişim çalışmaları ve kültür ile iletişimle ilgili diğer sosyal bilimler alanlarında yapılan araştırmaları kapsamakta ve her türlü medyada üretilen dijital metinlerle ilgili araştırmalara yer vermektedir. Akademik araştırmacıların yanı sıra sanatçılar, mimarlar, tasarımcılar, dijital oyun tasarımcıları, sinema ve medya profesyonelleri gibi dijital teknolojilerin yaratıcı süreçlerdeki uygulamalarına dair araştırmalar yapan uzmanlar, güncel çalışmalarını, üretim süreçlerini, vaka incelemelerini ve sahadaki araştırma ve deneyimlerini paylaşmaya davet edilmektedir. Sempozyum, akademik sunum formatının dışında içeriğin en etkili şekilde paylaşılabileceği diğer yaratıcı sunum formatlarına da açıktır. Katılım çağrısına gönderilen bildiri özetleri, gizli (kör) hakemlik değerlendirmesi sonucunda sempozyuma kabul edilecektir. Sempozyum kapsamında, dijital alandaki çalışmalar ve kuramsal araştırmalar aşağıdaki konularla ilişkilendirilerek ele alınabilir:

•    Gelişen Teknolojiler ve Medyanın Gelişimi
•    Yapay zekâ, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçekliğin Medya Teorisi ve Pratiği Üzerindeki Etkileri 
•    Medya Anlatılarında Kültürel Dinamikler
•    Medya Uygulamalarında Etik ve Sorumluluk
•    Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi
•    Medya ve Demokrasi
•    Belgesel Film ve Fotoğraf Çalışmaları
•    Bilgi Teknolojisi ve Medya Yakınsaması
•    İletişim Çalışmalarında Yenilikler
•    Yaratıcı Süreçler ve Dijital Teknolojiler
•    Medya Prodüksiyonu ve Örnek Olay Çalışmaları
•    İnteraktif Medya ve Kullanıcı Etkileşimi
•    Küreselleşme ve Medya Yerelleştirmesi
•    Dijital Çağda Medya Tüketim Kalıpları
•    Medya, Cinsiyet ve Kimlik
•    Medya ve Çevresel İletişim
•    Dijital Hikâye Anlatımı
•    Medya ve Sağlık İletişimi
•    Medya Arşivleme ve Koruma
•    Medya ve Sosyal Aktivizm
•    Gözetim, Gizlilik ve Medya
•    Medya ve Bellek Çalışmaları
•    Medya ve Sanal Topluluklar
•    Medya ve Oyun Kültürleri
•    Medya Girişimciliği ve İnovasyon
•    Medya Düzenlemesi ve Politikaları
•    Yeni Bellek Mekanları (Yeni Bellek Teknolojileri)
•    Medya Arkeolojisi
•    Enformasyon Savaşı

Özet Gönderimi