Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

Sempozyum Tema ve Ana Başlıkları


SEMPOZYUM TEMA VE ANA BAŞLIKLARI

2. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, davetli ve çağrılı katılımcılarıyla medya çalışmalarında kuram ve uygulamayı birlikte ele alan disiplinlerarası bir tartışma platformu oluşturmayı hedeflemektedir. Geniş bir kapsam dahilinde çeşitli alanlardan bildiri başvurularına açıktır. Dijitalleşme ve Görsel Çalışmalar başlıklı sempozyum, sanat, tasarım, estetik, sosyoloji, felsefe, etnografi, antropoloji, kültür ve medya çalışmaları, belgesel film, fotoğrafçılık, bilgi teknolojisi, eğitim, iletişim çalışmaları ve görüntü tabanlı çalışma ile ilgili diğer alanlarda görsellik temelli araştırmaları kapsamakta olup her tür medyada üretilen görsel metinlere ilişkin araştırmalara yer vermeyi amaçlar.  Akademik araştırmacıların yanı sıra sanatçı, küratör, tasarımcı, sinema ve medya profesyonelleri gibi dijital teknolojilerin yaratıcı süreçlerdeki uygulamalarına dair araştırma ve çalışma yapan uzmanlar, güncel çalışmalarını, üretim süreçlerini, vaka incelemelerini, sahadaki araştırma ve deneyimlerini paylaşmaya davetlidir. Sempozyum akademik sunum formatı dışında içeriğin en etkili şekilde paylaşımını sağlayacak diğer yaratıcı sunum formatlarına açıktır. Sempozyum kapsamında görsel çalışmalar aşağıdaki konularla ilişkili olarak ele alınabilir:

-    Dijital çağda medya
-    Dijital görsel kültür 
-    Görsel antropoloji
-    Görsel göstergebilim
-    Görsel hikayeleştirme
-    Görsel kültür 
-    Görsel mimarlık
-    Görsel okuryazarlık
-    Görsel sosyoloji ve sinema
-    Görsel tarih araştırmaları
-    Görüntü estetiği
-    Görüntünün dili ve kodları
-    Biyopolitika
-    Görüntünün yeniden üretimi
-    Gözetim, iktidar ve gözetleme
-    Hesaplamalı sanat ve tasarım
-    Web 3.0 ile görsel iletişim
-    Medya ürünlerinin analiz yöntemleri
-    Medyanın ekonomi politiği
-    Metaevren ve görsel mimarisi
-    NFT teknolojisi ile sanat ve tasarım
-    Nöropazarlama
-    Nörotasarım
-    Tasarımın ekonomi politiği
-    Toplumsal bellek ve görüntü
-    Yapay zeka, iletişim, sanat ve tasarım

 

Özet Gönderimi