Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

Sempozyum Tema ve Ana Başlıkları


SEMPOZYUM TEMA VE ANA BAŞLIKLARI
3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, davetli ve çağrılı katılımcılarıyla medya çalışmalarında kuram ve uygulamayı birlikte ele alan disiplinlerarası bir tartışma platformu oluşturmayı hedeflemektedir.  Geniş bir kapsam dahilinde çeşitli alanlardan bildiri başvurularına açıktır. "Dijital Kültür" temalı sempozyumu dijital medya alanında araştırmanın geliştirilmesi için uluslararası bir platform oluşturmak, dijital temelli araştırmayı oluşturan çok çeşitli yöntemlerin, yaklaşımların ve paradigmaların kabul edilmesini ve anlaşılmasını teşvik etmek, dijital alanda kullanılan araştırma metodolojilerini araştırmak, dijital alanlar ve medya araştırma yöntemleri ve analitik yaklaşımlar arasında sentez yapabilen araştırmalar yapmak, çeşitli yaklaşımların, yöntemlerin, temaların ve dijital fenomenlerin derinlemesine araştırılması için akademik ortam sağlamak, dijital medyayla bağlantılı olarak sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki araştırmaları görünür kılmak, geleneksel ve dijital medyada görsel okur-yazarlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Akademik araştırmacıların yanı sıra sanatçı, küratör, tasarımcı, sinema ve medya profesyonelleri gibi dijital teknolojilerin yaratıcı süreçlerdeki uygulamalarına dair araştırma ve çalışma yapan uzmanlar, güncel çalışmalarını, üretim süreçlerini, vaka incelemelerini, sahadaki araştırma ve deneyimlerini paylaşmaya davetlidir. Sempozyum akademik sunum formatı dışında içeriğin en etkili şekilde paylaşımını sağlayacak diğer yaratıcı sunum formatlarına açıktır. Sempozyum kapsamında görsel çalışmalar aşağıdaki konularla ilişkili olarak ele alınabilir:

•    Dijital Kültür ve Mimarlık
•    Dijital Kültür ve Mekan
•    Dijital Oyun Kültürü
•    Dijital Dünyada Kültürel Miras
•    Dijital Hapishane "Dijital Panoptikon"
•    Dijitalleşme ve Bellek
•    Dijitalleşme ve Mekanın Dönüşümü
•    Dijital Kimlik
•    Yeni Bellek Mekanları (Yeni Bellek Teknolojileri)
•    Medya Arkeolojisi
•    Dijitalleşme ve Sanal Topluluklar (Cemaatler)
•    Dijital Kültür ve Sosyal Medya
•    Dijital Deneyim
•    Dijital Kültür ve Toplum
•    Dijital Medya Okuryazarlığı
•    Dijital Milliyetçilik
•    Kamu Diplomasisinin Dijital Dönüşümü
•    Dijital Kültür ve Kadın
•    Dijital Sanat(lar)
•    Dijital Görsellik/Fotoğraf Algoritması
•    Genealogies of the virtual 
•    Dijital İletişim Teknolojileri ve Hacktivizm
•    Enformasyon Savaşı
•    Dijital Kültürel Üretimin Ekonomi Politiği
•    Dijital Üretimin Fikri Mülkiyet Hakları
•    Kitleşizleşme
•    Dijital Ekonomi
•    Dijital İçerme / Kapsama
•    Dijital Eşitsizlikler
 

Özet Gönderimi