Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu

Tam Metin Yazım Kuralları


TAM METİN YAZIM KURALLARI
• Bildiri dili Türkçe ve İngilizcedir.
• Özetleri kabul edilen bildirilerin takvimde belirtilen tarihte tam metinleri istenilecektir.
• Bildirinin başında yazarın adı, soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri (açık adres, telefon numarası, e-posta adresi) belirtilmelidir.
• Özetler 12 punto ile yazılmalıdır.
• Başlık ve kaynakça hariç, 250 sözcük altındaki bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
• Bildiriler Türkçe ya da İngilizce yazılmalıdır.  Bildiri metni Microsoft Word 2003 veya üzeri sürümlerde olmalıdır.
• Ayrıca  5 anahtar kelime verilmelidir.
• Yazılarda tablo, şekil ve resim gibi görsel öğeler gerekirse kullanılabilir. Kullanılan tablo, şekil ve resimler internet ortamında belirtilen e-posta adresine gönderilmeli ve her bir basılacak görüntü 304 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG formatında olmalıdır.
• Metin içinde kullanılan görüntüler, Görüntü 1., Görüntü 2., … biçiminde numaralandırılmalı ve görüntünün altına o görüntüye ait bilgiler yazılmalı, hangi kaynaktan alındığı belirtilmelidir.
• Bildirilerin kaynakçayla birlikte hem Türkçesi hem de İngilizcesi 10'ar sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

- Üst: 4 cm
- Sol: 4 cm
- Alt: 2.5cm
- Sağ: 2.5 cm
- Karakter: Times New Roman (12 punto)
- Satır aralığı: Tek
- Paragraf aralığı: 3 nk

Alıntı ve Kaynak Gösterimi
Kaynaklar ve kaynak gösterimleri APA (American Psychological Association-Amerikan Psikoloji Derneği) formatına göre yazılmalıdır. Kaynaklara mutlaka bildiri metni içerisinde gösterim yapılmalıdır.
Bildiri içindeki kullanılan metin, alıntı ve görüntülerin  kullanılmasında tüm sorumluluk yazara aittir.

 

Tam Metin Gönder